कुछ खास हदीस

Rasule Khuda (saww): "Allah oos jhoot ko pasand karta hai jo Sulah ke liye bola jaaye aur oos sach ko Na-pasand karta hai jo Fa...Rasule Khuda (saww):
"Allah oos jhoot ko pasand karta hai jo Sulah ke liye bola jaaye aur oos sach ko Na-pasand karta hai jo Fasaad ke liye bola jaayega." 
(Meezan ul Hikmah, v8)

बरकत 


1. Imam Ali (as):
Insaan jis kaam ko anjaam dena chaahe to usay chahiye ke BISMILLAH kahe aur jo kaam Allah ke naam se shuru ho wo Mubarak / barkat-wala hai.
(Tafseer e Namoona, v1, p50)

2. Rasule Khuda (saww):
Jiske din ki shuruaat Ilm haasil karne se hoti hai uspe Farishte saaya karte hain, uski Kamaai mein Barkat hoti hai aur uski Rozi mein zara bhi kami Nahi aati.

(Rizq)
3. Rasule Khuda (saww):
Jo Nek kaam karta hai uske ghar ki taraf Barkatein oos se bhi zyada tezi ke saath pahu'nchti hai jitni tezi se paani ka dhaara apni dhhalaan tak pahunchta hai….
(Man La Yahzarahul Faqih, v2, p42)
4. Rasule Khuda (saww):
Apne ghar waalo'n par Salaam karo, tumhare ghar mein barkat hogi.
(Hadiyat ush Shia, p27)
5. Imam Ali (as)
farmate hain ke Rasule Khuda (saww) ne unhe taalim di ke jab bhi naya libaas (new dress) pehno to kaho, "Hamd hai Oos Khuda ki Jisne ye libaas mujhe pehnaya jo logo'n ke darmiyaan iftekhaar ki alaamat hai. Khudaya, is libaas ko mere liye baais e Barkat bana de ke main ise pehen kar Teri riza talab karu'n aur Teri Masaajid ko aabaad karu'n". H. Ali (as) farmate hain ke Rasule Khuda (saww) ne farmaya, "Jo koi is tarah kisi libaas ko pehnega to uske gunaho'n ko maaf kar diya jayega".
(Amaali - Shaikh Sadooq, p254)
6. Rasule Khuda (saww):
Sabse ba-barkat maut shohda (martyrs) ki hai.
(Hadiyat ush Shia, p42)
7. Imam Sadiq (as):
Koi banda e Momin MOHTAAJ agar Khuda se kehta hai "Aye mere Rab, mujhe Rizq ataa farmaa taaki main fulaa'n fulaa'n neki aur umoor e khair anjaam doo'n", to Allah uski niyyat ki sachchai maalum kar ke usko wo ajr ataa farmata hai jo uske kaam karne par deta hai. Beshak, Allah Wus'at wala aur Kareem hai.
(Al Kaafi, v3, p331)
6. DULHAN KI BARKAT
i) Rasule Khuda (saww):
Jab DULHAN tumhare ghar mein daakhil ho jaaye to baithne ke baad uske paao'n se jootiyaa'n utaaro, uske dono paao'n dho aur oos paani ko ghar ke darwaze se ghar ke aakhir tak chhidko. Pus, jab tum ye amal kar loge to Khuda Wande Aalam tumhare ghar se 70000 qism ki mukhtalif naadari aur faqeeri ko baahar nikaal dega aur 70000 barkatein daakhil karega aur phir 70 Rehmatein Dulhan par naazil farmayega aur ye Rehmatein ghar ke har kone tak phail jayengi aur Dulhan jab tak is ghar mein rahegi wo Diwana, Juzaam aur Bars jaise marz se mehfooz rahegi. (Man La Yahzarahul Faqih, v3, p358)
(Nawaadirul Ahadees, v1, p146)
ii) Rasule Khuda (saww):
Sab se ba-barkat Aurat wo hai jiske akhrajaat (expenses) sab se kam ho.
(Hadiyat ush Shia, p8)
8. SADQA
i) Imam Ali (as):
Daulat ki barkat Sadqe mein hai.
(Tajalliyat e Hikmat, ch Sadqa)
ii) Rasule Khuda (saww):
Sadqa diya karo aur apne Beemaro'n ka ilaaj Sadqe se kiya karo.. Sadqa dene se tumhari Umr aur Nekiyo'n mein Barkat hoti hai.
(Sharh Dua e Kumail)
iii) Rasule Khuda (saww):
Jo banda haraam maal kamata hai aur oos se Sadqa deta hai to usay uspar koi ajr o sawaab nahi milta. Jahaa'n usay kharch karta hai oos se wahaa'n koi barkat nahi hoti aur agar usay apne pichhe chhor deta hai to wo Jahannum ke liye uska zaad e raah hota hai.
(Meezan ul Hikmah, v6, p41)

Sabse Faydemand Shaqs
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn AbīTālib   (عليه السلام) ne farmaya:
"Iss duniya me sabse faydemand woh shaqs hai jo apni Duniya ko bech ke aakherat kharid le."
[Reference:  Ghurar Al Hikam, Hadees No 3076]
Sabse Bada Munafiq
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (عليه السلام)  ne farmaya:
"Logo'n mein sab se bada munafiq woh hai jo logon ko Khuda ki Ita'at ka hukm dey aur khud uss par amal na karey aur logo'n ko gunah se rokey magar khud gunaho'n ka irteqaab karey."
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chap 208, Hadees 8, page-no 478]
Imam Ki Raah Me Kharch
Imām Ja'far ibn Muhammad  al-Sādiq  (عليه السلام) ne farmaya:
Allāh (Subhānahu wa ta'alā) ko sabse zyada ye pasand hai ke Imam (alayhi salām) ki raah me Dirham de, Yakinan qayamat ke din Allāh (Subhānahu wa ta'alā) os dirham ko Ohad ke pahad jitna bada karega."
[Reference:  Kafi vol. 1, pg. 451]
Raat Me Soney Se Pahley Zikr
Hazrat Muhammad al Mustafā  (صلى الله عليه وآله وسلم‎)  ne farmaya:
 "Aye Ali, raat soney se pehley 4 martaba Surah Hamd padha karo kay yeh 5000 dirham Allāh ki raah mein kharch karney kay barabar hai- 10 martaba Astaghfirullah rabbi wa atubu 'ilayh padhna, 2 Momin mein sulah karanay kay barabar hai. 3 martaba surah ikhlaas, pura Quran khatm karney kay barabar hai. 10 martaba mujh par durood bhejna, Hajj karney kay barabar hai. 10 martaba Subhan Allahi walhamdu Lillahi wa la ilaha il Allaho wallaho Akbar padhna Jannat ki qimat ada karney kay barabar hai "
[Reference: Aqwaal e Masoomeen(a.s), page 110]
Khufrane Naimat
Imām Muhammad  ibn ‘Alī al-Jawad (عليه السلام) ne farmaya:
"Jis naimat ka shukriya ada na kiya jaye wo us gunah ke misl hai jo bakhsha na jaye ."
[Reference:  Biharul Anwar ,Vol  78 , Pg  365 ]
Naimato ka Badalna
Imām Ali ibn al-Husayn (عليه السلام) ne farmaya:
 "Jo Gunah naimato'n ko badal detey hai unn mein se yeh (bhi) hain 1. Logo'n par zulm karna, 2. Acchi aadat ko chodd dena 3. Nek mehfil ko tark kardena 4. Kufraney naimat karna 5. Shukr na karna ".
[Reference: Mani al Akhbaar Page 270]
Allah se Umeed
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib   (عليه السلام) ne farmaya:
"Apney parwardigaar kay alawa kissi aur par umeed na ho aur apney Gunaho'n kay alawa kissi aur se khaufzada na raho.
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Hadees 11, page-no 203]
Dua 
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn AbīTālib (عليه السلام) ne farmaya: 
"Ye na socho Allāh Dua fauran qubool kyun nahi karta, ye shukr karo ke Allāh tumhare gunaaho'n sazaa fauran nahi deta.".
[Reference:  Aqwaal e Masoomeen (as), p92]
Daulat me Ezaafa
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib  (عليه السلام) ne farmaya:
"Momin bhai ki madad karne se Daulat me ezaafa hota hai.  Jis  shaks ki niyyat nek aur khalis ho oska Rizq badega."
[Reference: Meezanul Hikmat H.7191/98]
Geebat
1. Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib   (عليه السلام) ne farmaya:
"Gheebat dozak kay kutto'n ki khuraak hain".
[Reference: Tajalliat-e-Hikmat, Chapter 161, Hadees 8, page: 366]
2. Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib   (عليه السلام) ne farmaya: 
"Tum par wajib hai ki Gheebat se parhez karo kyounkay Gheebat logon ko tumhari dushmani par aamada karti hai aur tumharay Ajr ko barbaad kardeti hain.".
[Reference: Tajalliat-e-Hikmat, Chapter 161, Hadees 9, page: 366]
Ghamand
Imām Ja'far ibn Muhammad  al-Sādiq  (عليه السلام) ne farmaya:
"Yakinan ghamand karne walo ko (qayamat ke maidan me) chote cheez banakar tab taq logo ke pairo tale kuchla jayega jab taq ke hisab kitab mukammal na ho jaye".
[Reference:  Al-Kafi, V. 2, P. 311, No. 11]
kamilul Emaan 
Imām Muhammad  ibn ‘Alī al-Baqir (عليه السلام) ne farmaya:
"Jo Khuda kay liyie doosti aur dushmani rakhey aur khuda kay liyie ataa karey wahi kamilul Emaan hai"
[Reference:  Usool e Kafi, vol 2, page 124]
Sehat Aur Fursat
Hazrat Muhammad al Mustafā  (صلى الله عليه وآله وسلم‎)  ne farmaya:
"Do cheezo se aksar logo ko aazmaya jaata hai jisme se ek hai Sehat aur dusri fursat".
[Reference:  Al-Kafi, v. 8, p. 152, no. 136]
Sabr
Holy Prophet Muhammad al Mustafā (S.A.W.W) ne farmaya:
"Beshak kaamyaabi usey milegi jo musibato'n par bhi Sabr kare"
[Reference: Bihaar ul Anwaar,Vol. 77]
Nemato ka Shukr
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib   (عليه السلام) ne farmaya:
 "Sabse pehli zimmedari jo tum par wajib hai Allāh (سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) ki taraf vo ye ke tum Allāh (سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) ka Shukr karo oski nemato ke liye aur oski khushnudi hasil karo".
[Reference:  Ghurar al-Hikam, no. 3329]
Jannat aur Doozak
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib  (عليه السلام) ne farmaya:
 "Jannat kay saamney jitni naimatey hain sab haqeer aur nacheez hain aur doozak kay saamney jitni bala'e aur musibatey hain sab aafiyat aur aasaish hain "
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chap 203, Hadees 1, page-no 466]
Sab se afzal Ibadat 
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (عليه السلام)  ne farmaya:
“Sab se afzal Ibadat pet aur Sharamgah ki Iffat hai."
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chapter 148, Hadees 13, page:326]
Balao'n par sabr
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (عليه السلام)  ne farmaya:
"Balao'n par sabr aur masaeb chupana neki kay khazanon mein se hain."
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chap 31, Hadees 2, page-no 76]
Faqr
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (عليه السلام)  ne farmaya:
“Faqr karney se badh kar koi Jahalat nahi."
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chapter 166, Hadees 13, page: 373]
Najaat
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (عليه السلام)  ne farmaya:
“Jo cheez tumhare liye zaruri nahi hai use chod do aur apni puri himmat us cheez par sarf karo jo tumhain najaat de".
[Reference: Ghurar Al Hikam, Chapter 81, Hadees 3, page: 257]
Aaqil Aur Jahil
Amir al-Mu'minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (A.S) ne farmaya:
"Aaqil ka gumaan, jahil kay yaqeen se zydah sahih hota hain."
[Reference:  Tajalliyat Al-Hikmah, Chap 139, Hadees 20, page-no 307]

1. Imam Ali (as):
"Ham Ahle Bait ka Zikr bechaini, bimari, waswasah ke shukook ka ilaaj hai."
[Bihar al-Anwar, v. 81, p. 203, no. 5]
2. Imam Sadiq (as) se jab Shaitani waswason ke bare mein sawal kiya agar aisa zyada ho?
Unhone farmaya:
"Bas kaho, لاإله إلا الله (koi Khuda nahi siwai Allah ke)
(la ilaha illa Allah).’
(al-Kafi, v. 2, p. 424, no.1)
3. Rasule Khuda (saww):
"Jab tak momin 5 waqt ki Namaz ko pabandi e waqt se padhta hai to shaitan oos say khauf-zada rehta hai aur agar wo Namazo'n ko zaaya kare yaani waqt par na padhe to Shaitan ki jur'at padh jaati hai aur usay bade bade gunaaho'n mein dhakel deta hai."
(Wasaael us Shia)
4. Imam Mahdi (atfs):
"NAMAZ se zyada Shaitan ki naak ragadne wali koi cheez nahi; lihaza Namaz padho aur Shaitan ki naak ragdo."
(Guftaar e Dil Nasheen)

1. Imam Ali (as):
"Daulat apne maalik ko duniya mein izzatdaar banaati hai magar Allah ke nazdeek usay be-izzat kar deti hai."
(Tajalliyate Hikmat)
2. Imam Sajjad (as):
"(Aye Rab) Mujhe koi aisi zaahiri (outward) izzat NA de magar ye ke mere baatin (inner-self) mein aisi hi inkesaari (humbleness) paida kar."
(Dua e Maqaarim Akhlaaq)
3. Imam Kazim (as):
"Rasule Khuda (saww) ne farmaya ke jaise ek shakhs ka IMAAN badhta hai, uski nazar me aurato'n (ladies) ki izzat badh jaati hai."
(Kashkol)
4. Rasule khuda(saww):
"Jo kisi Musalmaan ke Aib ko zaahir karega to Allah uske Aibo'n ko zaahir karega hatta usay KHUD APNE GHAR MEIN be-izzat kar dega."
(Meezan ul Hikmah, Vol7)
---------------------------------------------


Related

ahadith 5101152032748338458

Post a Comment

emo-but-icon

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

इधर उधर से

Comment

Recent

Featured Post

नजफ़ ऐ हिन्द जोगीपुरा का मुआज्ज़ा , जियारत और क्या मिलता है वहाँ जानिए |

हर सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश हुआ करती है की उसे अल्लाह के नेक बन्दों की जियारत करने का मौक़ा  मिले और इसी को अल्लाह से  मुहब्बत कहा जाता है ...

Admin

item